De sterk stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen en het milieu voeden de aandacht voor mogelijkheden om milieu en energie te besparen.
Een zeer goed alternatief hiervoor is warmte koude opslag in de bodem,zon – en wind energie.

NIYATA Buildings heeft zich ontwikkeld in duurzaamheid en voert zijn werkzaamheden internationaal uit.

renewable-energy