Rente

Hier leest u meer over de rente voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening. De rente van de Energiebespaarlening is een zogenaamde consumptieve rente. Dit betekent dat er geen aanvullende zekerheden, zoals bijvoorbeeld een hypothecair recht, gevraagd worden wanneer u een (VvE) Energiebespaarlening aanvraagt. Wel is de rente aanzienlijk lager dan de rente op bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.

Dit is mogelijk omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rente subsidiëren. De rente voor de (VvE) Energiebespaarlening is daardoor niet vergelijkbaar met de lening-rente voor bijvoorbeeld een hypothecaire lening bij het aanschaffen van een huis. U krijgt daarom ook niet te maken met bijkomende kosten zoals advieskosten, taxatiekosten en voor particulieren geen notariskosten.

Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De rente hangt af van de gekozen looptijd.

Lage rente

Sommige gemeenten en provincies doen, naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook een financiële bijdrage waardoor de rente verder verlaagt. Hierdoor kunnen inwoners van deze provincies en gemeenten de lening afsluiten tegen een aantrekkelijk lage rente. De hoogte van het rentetarief hangt af van de hoogte van het leenbedrag en de looptijd.

Rente Energiebespaarlening

Rente bij 7 jaar Rente bij 10 jaar Rente bij 15 jaar
1,5% 1,9% 2,3%
  • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
  • Voor bedragen van € 5.000,- tot € 15.000,- is de looptijd van de lening 10 jaar.
  • Voor bedragen vanaf € 15.000,- is de looptijd van de lening 10 jaar of 15 jaar.
  • Voor bedragen van € 25.000,- tot € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket of ZEP+/Nul op de Meter) is de looptijd van de lening 15 jaar.

De rente van de Energiebespaarlening stellen we vast bij binnenkomst van uw aanvraag. Eventuele rentewijzigingen of -dalingen na binnenkomst hebben gedurende drie maanden geen invloed op de aangeboden rente.

Rekenvoorbeeld Energiebespaarlening

De gegevens in onderstaande tabel zijn een voorbeeld.

Hoofdsom Bruto maandlasten Looptijd in maanden en aantal termijnen Rente Totale kosten lening Jaarlijks kostenpercentage
€ 65.000,- € 427,33 180 2,3% €76.919,40 2,33%
€ 50,000,- € 328,71 180 2,3% €59.167,80 2,33%
€ 15.000,-   € 98,62 180 2,3% €17.751,50 2,33%
€ 15.000,-   € 137,35 120 1,9% €16.482,00 1,92%
€ 10.000,-   €  91,57 120 1,9% €10.988,40 1,92%
€   4.999,- €  62,73  84 1,5% € 5.269,32 1,51%

Rente VvE Energiebespaarlening

Rente bij 7 jaar* Rente bij 10 jaar Rente bij 15 jaar Rente bij 30 jaar
n.v.t. 2,2% 2,6% 3,1%

* De looptijd van zeven jaar is alleen mogelijk bij een Energiebespaarlening voor particulieren, niet bij een VvE Energiebespaarlening. Voor de VvE Energiebespaarlening gelden looptijden van tien of vijftien jaar.

De rente van de VvE Energiebespaarlening stellen we vast bij binnenkomst van uw aanvraag. Eventuele rentewijzigingen na binnenkomst hebben gedurende zes maanden geen invloed op de aangeboden rente. Voor het afsluiten van de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening brengen we geen extra kosten in rekening. Het jaarlijks kostenpercentage is daarmee gelijk aan het rentepercentage.

Rekenvoorbeeld VvE Energiebespaarlening

De gegevens in onderstaande tabel zijn een voorbeeld. Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Hoofdsom Bruto maandlasten Looptijd in maanden en aantal termijnen Rente Totale kosten lening Jaarlijks kostenpercentage
€ 2.500.000,- € 10.675,41 360 3,1% € 3.843.147,60 3,1%
€ 1.000.000,- € 4.270,17 360 3,1% € 1.537.261,20 3,1%
€ 500.000,- € 3.357,54 180 2,6% € 604.357,20 2,6%
€ 500.000,-  € 4.634,60 120 2,2% € 557.472,00 2,2%
€ 100.000,- € 671,51 180 2,6% € 120.871,80 2,6%
€ 100.000,- € 929,12 120 2,2% € 111.494,40 2,2%