Windenergie is nu ook mogelijk in bebouwde omgeving. Kleine windturbines zijn turbines die speciaal ontwikkeld zijn voor de toepassing op of naast gebouwen. Dit betekent dat ze optimaal functioneren onder het windregime in de bebouwde omgeving en plotselinge windvlagen en turbulenties goed kunnen weerstaan. Door de constructie, vormgeving en de zeer beperkte geluidsproductie kunnen deze kleine windmolens relatief eenvoudig en zonder problemen geplaatst worden in bebouwde omgeving. Deze molens kunnen natuurlijk ook geplaatst worden in gebieden waar veel vrije ruimte is.

Kleine windturbines zijn complementair met zonne-energie, meestal gaat veel wind gepaard met slecht weer en weinig zon en andersom. Hieronder een aantal redenen waarom kleine windturbines een interessante optie kunnen zijn:

  • CO2 besparing door middel van groene elektriciteitsopwekking
  • Invulling geven aan energiebesparing en duurzame energieopwekking in gebouwen
  • Het voorkomen van energieverliezen samenhangend met transport en distributie
  • Het stimuleren van gedragsverandering: wie zelf energie opwekt let beter op het verbruik en bespaart meer
  • Een zichtbaar groen imago