Skip to content

ENERGIELEVEREN

1-energieleveren-pagina-module

Wat is Energieleveren?

In Nederland worden steeds meer zonnepanelen en andere elektriciteitsopwekkers aangesloten op het elektriciteitsnet. Om goed in te spelen op de energiestromen op het net, hebben netbeheerders inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers.

Het aanmelden van elektriciteitsopwekkers gebeurt op deze website, een samenwerking tussen alle Nederlandse netbeheerders. Hiermee draagt u bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet, tevens is dit wettelijk verplicht.

Eisen aan zonnepanelen en opwekinstallaties.

Per 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere opwekinstallaties voldoen aan nieuwe Europese en landelijke eisen. Alleen als uw installatie daaraan voldoet, kunt u energie terug leveren aan het energienet. En dat is bij ons mogelijk! Met onze Niyata zonnepanelen is het mogelijk om volgens de Europese en landelijke eisen energie terug te leveren aan het energienet.

2-energieleveren-pagina-module
3-energieleveren-pagina-module

Waarom is het zo belangrijk om deze gegevens te registreren?

De landelijke en regionale netbeheerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van relevante gegevens - zoals energieaansluitingen en elektriciteitsopwekkers - te garanderen. Dit is nodig voor:

 • De veiligheid van het elektriciteitssysteem.
 • De bevordering van de handel in elektriciteit binnen de Europese Unie.
 • De integratie van hernieuwbare energiebronnen.
 • Een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

Waar vind ik de gegevens waarmee ik mijn registratie kan doen?

U vindt de gegevens op de factuur, opleveringsrapport van de installateur of handleiding van de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers. Of neem contact op met uw installateur. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.

Welke verplichting ken ik vanuit wetgeving?

5-energieleveren-pagina-module

Per 27 april 2019 kent de netcode RfG een registratieplicht voor aangeslotenen in Nederland voor alle typen productie-installaties (Type A t/m D); iedereen die energie gaan leveren aan het net, is verplicht zijn installatie aan te melden op www.energieleveren.nl.
Per 27 april 2021 kent de aangeslotene de plicht om aan te tonen dat de omvormer van de productie-installatie aan de juiste certificering voldoet.

4-energieleveren-pagina-module

Wat wordt verstaan onder een elektriciteitsopwekker?

Een elektriciteitsopwekker is een technische installatie die elektriciteit kan opwekken. Bijvoorbeeld een windmolen of een zonnepaneel.

Ook een verzameling van technische installaties die elektriciteit opwekken, kan als één elektriciteitsopwekker worden beschouwd. Bijvoorbeeld een groep windmolens of een groep zonnepanelen. Hierbij moet aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • De elektriciteitsopwekkers zitten allemaal achter dezelfde aansluiting op het net;
 • De elektriciteitsopwekkers wekken allemaal elektriciteit op vanuit dezelfde primaire bron. Bijvoorbeeld zon, biomassa, wind, aardgas etc.;
 • De elektriciteitsopwekkers zijn allemaal op dezelfde datum in gebruik genomen;
 • En, indien van toepassing, vallen de elektriciteitsopwekkers allemaal binnen dezelfde subsidieregeling.

Moet ik een certificaat van mijn elektriciteitsopwekker overleggen?

Per 26 mei 2020 worden merk en type van de omvormer als vorm van certificering reeds uitgevraagd op www.energieleveren.nl. Er hoeft geen conformiteitscertificaat te worden overlegd.

Wat gebeurt er na de registratie?

6-energieleveren-pagina-module

Na de registratie wordt per aansluiting (EAN-code) vastgelegd:

 • Welke elektriciteitsopwekkers achter de betreffende aansluiting zitten.
 • Wat het vermogen van deze elektriciteitsopwekkers is.
 • Vanuit welke bron deze elektriciteitsopwekkers energie maken.

Uw netbeheerder kan zo een inschatting maken hoeveel elektriciteit ongeveer wordt teruggeleverd aan het net. Daar kan dan rekening mee worden gehouden bij de verdeling van de energie over het elektriciteitsnet.

Aanmelden bij Energieleveren.nl

Installatie Afgerond

Installatie Afgerond

De zonnepanelen worden op uw woning geplaatst.
Ga naar energieleveren.nl

Ga naar energieleveren.nl

Vul uw contactgegevens in

Vul uw contactgegevens in

Vul uw contactgegevens in.

Vul gegevens in

Vul gegevens in

Vul uw zonnepanelen gegevens in. Komt u hier niet uit? Neem dan contact op via 085-0792079.

Wij helpen u graag!